Trong
Addicks / Barker

Cập nhật trường hợp

TÒA ÁN LIÊN BANG RA PHÁN QUYẾT CÓ LỢI CHO CÁC NGUYÊN ĐƠN THƯỢNG NGUỒN TRONG CÁC KHIẾU NẠI LŨ LỤT HARVEY

Một tòa án liên bang đã phán quyết rằng chủ sở hữu nhà cửa và doanh nghiệp ở thượng nguồn đập Addicks và Barker ở Houston phải được chính phủ liên bang bồi thường cho lũ lụt do Công binh Quân đội quản lý các hồ chứa sau cơn bão Harvey năm 2017.

Đọc phán quyết của tòa án.