Trong
Addicks / Barker

Cập nhật trường hợp

Thắng thử nghiệm

Các chủ nhà ở thượng nguồn Addicks và Barker Reservoir giành được 550,000 đô la tiền bồi thường thiệt hại trong vụ kiện về lũ lụt Harvey. Đọc thêm tại đây: https://www.houstonpublicmedia.org/articles/news/flooding/2022/11/02/436618/upstream-addicks-and-barker-reservoir-homeowners-win-550000-in-damages-in-lawsuit-over-harvey-flooding/?utm_source=twitter-share-attachment&utm_medium=button&utm_campaign=hpm-share-link