Trong
Addicks / Barker

CHÁNH ÁN BRADEN TỔ CHỨC MỘT HỘI NGHỊ VỀ TÌNH TRẠNG Ở HOUSTON

Vào thứ Sáu, ngày 6 tháng Mười, Chánh án Tòa án Khiếu nại Liên bang Hoa Kỳ đã tổ chức một phiên điều trần về tất cả các trường hợp lũ lụt Harvey được đệ trình cho đến nay. Thẩm phán Susan Braden đã chủ trì một phiên điều trần tình trạng kéo dài hai giờ để giải thích các thủ tục của Tòa án cho hơn 100 luật sư và nghe một số đề xuất về cách tổ chức Harvey [...]