Trong
Addicks / Barker

QUÂN ĐOÀN DỰ ĐOÁN CÁC VỤ KIỆN ADDICKS VÀ BARKER FLOOD POOL, QUYẾT ĐỊNH KHÔNG HÀNH ĐỘNG

Hơn hai thập kỷ trước, Quân đoàn Kỹ sư Quân đội Hoa Kỳ đã xác định rằng các chủ sở hữu tài sản trong các hồ chứa của đập Addicks và Barker có thể kiện Quân đoàn nếu chúng bị ngập lụt nhưng có khả năng thành công mong manh, một kết luận ủng hộ các quyết định không theo đuổi việc nâng cấp các đập cũ vào thời điểm đó, [...]