Trong
Addicks / Barker

Cập nhật trường hợp

Chủ nhà Addicks và Barker Reservoirs có rất ít lựa chọn để kiện nếu nhà của họ bị ngập lụt một lần nữa

Từ ngữ trong một phán quyết của tòa án ngăn cản các chủ nhà ở các hồ chứa khổng lồ phía tây Houston kiện chính phủ liên bang trong các trận lụt trong tương lai và có thể đặt gánh nặng lớn hơn lên những cư dân có thu nhập thấp hơn.

Đọc toàn bộ bài viết tại đây: https://www.houstonpublicmedia.org/articles/news/flooding/2023/02/13/443518/addicks-and-barker-reservoirs-homeowners-have-limited-options-to-sue-if-their-homes-flood-again/