Trong
Addicks / Barker

Cập nhật trường hợp

Phán quyết thượng nguồn của Addicks, Barker Reservoir không bao gồm các chủ nhà đã mua sau Harvey 

Theo phán quyết, Công binh Lục quân Hoa Kỳ sẽ không phải bồi thường cho các chủ nhà đã mua tài sản của họ sau ngày 30 tháng 8 năm 2017 nếu đất ngập lụt một lần nữa. 

Đọc thêm tại đây: https://www.houstonpublicmedia.org/articles/news/flooding/2022/11/30/438376/the-addicks-and-barker-reservoir-upstream-judgment-excludes-homeowners-who-bought-their-homes-after-harvey/