Trong
Addicks / Barker

Cập nhật trường hợp

Phán quyết có thể đặt giá cao đối với các tài sản bị ngập lụt trên các hồ chứa Barker, Addicks trong thời gian Harvey 

Hơn năm năm sau khi nhà cửa và doanh nghiệp của họ bị ngập lụt, cư dân phía trên đập Addicks và Barker đang biết chính phủ liên bang nợ họ bao nhiêu tiền vì thiệt hại từ các hồ chứa tràn của Houston. 

Đọc thêm tại đây: https://www.houstonchronicle.com/news/houston-texas/houston/article/Properties-upstream-of-Addicks-Barker-reservoirs-17554181.php