Trong
Addicks / Barker

Cập nhật trường hợp

Chủ nhà ở thượng nguồn Addicks và Barker Reservoir giành được 550,000 đô la tiền bồi thường thiệt hại trong vụ kiện về lũ lụt Harvey 

Vụ kiện chống lại Công binh Lục quân Hoa Kỳ mở ra cánh cửa cho các vụ kiện của khoảng 10.000 chủ nhà thượng nguồn khác, với khả năng thiệt hại tổng cộng hơn 1 tỷ đô la. 

Đọc thêm tại đây: https://www.houstonpublicmedia.org/articles/news/flooding/2022/11/02/436618/upstream-addicks-and-barker-reservoir-homeowners-win-550000-in-damages-in-lawsuit-over-harvey-flooding/