Trong
Addicks / Barker

Cập nhật trường hợp

Viện trợ bổ sung

Houston sẽ nhận thêm 100 triệu đô la viện trợ nhà ở để phục hồi Harvey. Đọc thêm tại đây: https://www.houstonchronicle.com/news/houston-texas/houston/article/Houston-to-receive-additional-100M-in-housing-13649782.php?utm_campaign=CMS%20Sharing%20Tools%20(Premium)&utm_source=t.co&utm_medium=referral