Trong
Addicks / Barker

Cập nhật trường hợp

Bắt đầu dùng thử

Phiên tòa bắt đầu vào thứ Hai chống lại chính phủ về lũ lụt do bão Harvey; Chuyến thăm trang web bất thường được lên kế hoạch: https://www.law.com/texaslawyer/2019/05/03/trial-starts-monday-against-government-over-hurricane-harvey-flooding-unusual-site-visit-planned/?cmp=share_twitter&slreturn=20230201140024