Trong
Addicks / Barker

Cập nhật trường hợp

IRVINE &; CONNER, DUNBAR, &; BURNS CHAREST NỘP ĐƠN KHIẾU NẠI SỬA ĐỔI

Sáng nay, các công ty đại diện cho lợi ích của tầng lớp thượng nguồn đã đệ đơn khiếu nại sửa đổi, trong đó có các cáo buộc chi tiết hơn do chúng tôi xem xét các tài liệu trị giá hàng thập kỷ do chính phủ liên bang tạo ra. Một bản sao của khiếu nại sửa đổi có sẵn ở đây.

Chúng tôi vui mừng thông báo rằng Daniel Charest của Burns Charest LLP đã gia nhập nhóm của chúng tôi với tư cách là đồng cố vấn trong trường hợp này. Burns Charest hiện đang đóng vai trò là trưởng nhóm hoặc đồng lãnh đạo trong các trường hợp phức tạp trong cả nước và kinh nghiệm của họ sẽ bổ sung cho chuyên môn kỹ thuật được cung cấp bởi nhóm hiện tại.