Trong
Addicks / Barker

Cập nhật trường hợp

Chương trình mới sẽ hoàn trả cho cư dân

Thành phố Houston cho biết một chương trình mới sẽ hoàn trả cho những cư dân đã bỏ tiền túi để sửa chữa thiệt hại cho nhà cửa của họ sau cơn bão Harvey. Đọc thêm tại đây: https://abc13.com/hurricane-harvey-reimbursement-repair-damage-homeowners/3926884/