Trong
Addicks / Barker

Cập nhật trường hợp

HỌP THÔNG TIN NGÀY 28/9 VÀ 1/10

Chúng tôi sẽ tổ chức hai cuộc họp công khai trong tuần này để giúp trả lời các câu hỏi liên quan đến lũ lụt Addicks và Barker:

Thứ Năm, ngày 28 tháng 9, 4 giờ chiều - 6 giờ chiều

Thư viện chi nhánh Cinco Ranch

2620 Trung tâm thương mại Blvd.

Katy, Texas 77494

Chủ nhật, ngày 1 tháng 10, 3 giờ chiều - 5 giờ chiều

Trường trung học Morton Ranch, Phòng LGI, Tầng 2

21000 Franz Rd.

Katy, Texas 77449

Nếu bạn muốn nhận thông báo về các cuộc họp thông tin trong tương lai, bạn có thể tham gia listserv của chúng tôi bằng cách điền vào biểu mẫu tại đây.